Subtitles Translator

Subtitles Translator – một phần mềm giúp bạn dịch, tạo phụ đề cho các bộ phim yêu thích một cách dễ dàng…

Ứng dụng Subtitles Translator được thiết kế cho việc dịch phụ đề ở định dạng MicroDVD từ một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác. Tất cả bạn cần là một file phụ đề theo định đạng MicroDVD ({start_frame}{end_frame}subtitles_line) theo một ngôn ngữ mà từ đó bạn muốn tạo bản dịch. Chương trình sẽ giúp bạn xác định định dạng của phụ đề, chỉnh sửa số khung hình bắt đầu và kết thúc khi bạn dịch từng dòng phụ đề.

Một số tính năng chính của chương trình:

  • Chỉnh sửa từng dòng dễ dàng và rõ ràng
  • Chèn, xóa, chia và nối các dòng phụ đề
  • Kiểm soát tốc độ phát lại và âm lượng
  • Hỗ trợ cho việc định dạng MicroDVD cơ bản (bold, italics, underline, color)
  • Định nghĩa lại các shortcut cho các lệnh
  • Chọn font riêng biệt cho việc hiển thị phụ đề trong mỗi cửa sổ
  • Đánh dấu dòng quá dài (vì vậy bạn biết chỗ nào cần được chia thành hai dòng)
  • Đánh dấu dòng quá nhiều trong một phụ đề (nếu số dòng vượt quá giới hạn thiết lập)

 

Theo Mironto

Link download : http://www.mironto.sk/archives/subtitles_translator2_00_setup.exe

Trả lời