Strong Password Generator

Strong Password Generator là một trong những cách nhanh nhất để tạo ra một mật khẩu mạnh. Tất cả yêu cầu mà người dùng cần phải làm là chọn độ dài của mật khẩu, với tối thiểu là 5 chữ cái tối đa là 30. Sau đó người dùng có thể chọn xem biểu tượng, kí tự có thể bao gồm trong mật khẩu hay không.

Strong Password Generator

Sau khi thực hiện, chỉ cần nhấp vào nút Generate Strong Password và mật khẩu sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng một kịch bản và được hiển thị trên trang web. Một trong những tính năng tốt nhất trên trang web này là Remember your password as, nó sẽ làm cho mật khẩu của bạn dễ nhớ bằng cách thay vào đó bằng một cụm từ quen thuộc.

Theo XHTT

Link download : http://strongpasswordgenerator.com/

Trả lời