SterJo Key Finder Portable

SterJo Key Finder Portable là phiên bản di động của SterJo Key Finder, giúp bạn khôi phục Product Key cho Windows và Office. Mất Product Key thực sự sẽ khiến bạn gặp vấn đề mỗi khi cần phải cài lại hệ điều hành Windows hay Microsoft Office.

SterJo Key Finder Portable

Product Key có thể được tìm thấy trên vỏ đĩa CD cài đặt hoặc mẩu giấy chứng nhận của Microsoft nếu bạn mua sản phẩm trực tiếp của họ. Ứng dụng này hoạt động khá ổn định trên nền tảng Microsoft Windows XP, Vista và 7 (32bit and 64bit).

Khôi phục Product Key bị mất cho:

  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows Vista
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Office XP
  • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office 2007

Yêu cầu: 1 MB ổ cứng trống

Tuyết Mai

Link download : http://www.sterjosoft.com/download/keyfinder.zip

Trả lời