Stellar OST Viewer

Stellar OST Viewer là một công cụ hoàn toàn miễn phí giúp người dùng quét file Outlook OST và giành lại quyền truy cập vào những email bị chặn rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, nó còn quét cả những tập tin Outlook OST bị hỏng nghiêm trọng và hiển thị toàn bộ dữ liệu chứa trong email, bao gồm: danh bạ, lịch, ghi chú, tác vụ vv.

Stellar OST Viewer

Các tính năng chính của chương trình: Xem thông tin chi tiết của file Outlook OST

Stellar OST Viewer sẽ tiến hành quét bất kỳ tập tin dữ liệu nào trong Outlook OST và liệt kê tất cả email, danh bạ, lịch, ghi chú, tác vụ, vv sau khi quá trình quét kết thúc. Thậm chí, bạn có thể quét cả một file OST bị hỏng nghiêm trọng và kiểm tra dữ liệu mà nó chứa.

Lựa chọn hoặc tìm kiếm file OST

Phần mềm này sẽ cung cấp cho bạn một tùy chọn để xác định file OST mình cần một cách nhanh chóng. Với “Seletc OST File” và “Find OST File”, bạn có thể chọn một file cụ thể để quét. Bạn thậm chí được phép duyệt máy tính hoặc kích hoạt chức năng tìm kiếm để lựa chọn file.

Quét file OST

Sau khi lựa chọn xong file OST, Stellar OST Viewer sẽ quét tập tin nhờ công cụ quét mạnh mẽ của nó và liệt kê tất cả email cũng như các mục được lưu trong đó. Thậm chí, nó còn quét file OST bị hỏng và lấy tất cả dữ liệu được tìm thấy.

Xem trước nội dung mail

Sau khi quá trình quét file hoàn tất, công cụ miễn phí này sẽ cho phép xem trước mail và mọi dữ liệu được lưu trong đó. Bạn có thể xem các phần của mail như: “Subject line”, “From”, “To”, “CC”, “BCC” và mọi thông tin chi tiết khác.

Lưu mail cá nhân dưới dạng file EML, MSG, RTF, HTML và PDF

Bạn có thể lưu lại tất cả mail cá nhân dưới dạng file EML, MSG, RTF, HTML và PDF sau khi file OST được quét. Chỉ cần nhâp chuột phải lên bất kỳ mail nào từ cửa sổ xem trước và lựa chọn định dạng mình muốn, rồi lưu lại nó sang một vị trí mà bạn chọn.

Bé Ngoan

Link download : http://download.stellarinfo.com/stellar/StellarOSTViewer.exe

Trả lời