Split Files

Một tiện ích chia nhỏ các file và nối nhiều file thành một file lớn dễ sử dụng cho người dùng với các tùy chọn mà nó cung cấp…

Split Files là một phần mềm tiện ích sẽ giúp bạn chia các file thành nhiều phần nhỏ theo kích thước hoặc số lượng các phần. Bạn cũng có thể chọn tùy chọn tạo ra file .bat để có thể nối các phần đã chia lại với nhau mà không cần tới chương trình và nén mỗi phần thành file zip.

Chương trình hoàn toàn miễn phí và rất dễ sử dụng, bạn có thể kéo thả các file nguồn vào cửa sổ chương trình hoặc chỉ đường dẫn tới chúng.

Tổng hợp

Link download : http://www.altarsoft.com/downloads/SplitFiles.exe

Trả lời