SoftPerfect Network Scanner

SoftPerfect Network Scanner là một trình quét miễn phí IP, NetBIOS và SNMP với giao diện đơn giản và nhiều tính năng cao cấp. Nó được cung cấp cho nhà quản trị hệ thống và những người dùng bình thường – những người có niềm đam mê với bảo mật máy tính. Chương trình ping các máy, quét các cổng TCP đang hoạt động và hiển thị các loại nguồn đang chia sẻ trên mạng (gồm cả kiểu system (hệ thống) và kiểu hidden (ẩn)).

Mặt khác, nó cho phép bạn mount các thư mục chia sẻ cũng như các ổ mạng, duyệt chúng bằng Windows Explorer, lọc danh sách kết quả, vv… SoftPerfect Network Scanner cũng có thể kiểm tra cổng người dùng tự định nghĩa và báo cáo lại nếu có 1 cổng như thế được mở ra. Nó cũng có thể chữa lại tên host và tự động phát hiện dãy IP cục bộ và bên ngoài. Nó hỗ trợ tắt từ xa và Wake-On-LAN.

Các tính năng chính: 

– Ping các máy tính. 
– Không yêu cầu quyền quản trị. 
– Phát hiện địa chỉ phần cứng (MAC) cho dù là các router accross. 
– Phát hiện các thư mục chia sẻ bị ẩn (thường ẩn trên mạng) và ghi chia sẻ. 
– Phát hiện địa chỉ IP trong và ngoài. 
– Quét các cổng TCP đang hoạt động và các dịch vụ SNMP. 
– Cố hồi phục lại các người dùng đã đăng nhập hiện thời. 
– Bạn có thể mount và tra duyệt các nguồn mạng. 
– Có thể chạy chương trình của hãng thứ 3. 
– Hỗ trợ Wake-On-LAN và shutdown từ xa.

Link download : http://www.softperfect.com/download/freeware/netscan.zip

Trả lời