SoftChord Editor cho Mac

SoftChord Editor cho phép bạn lưu trữ và chỉnh sửa lời bài hát có hợp âm dễ dàng trên máy Mac. Với tiện ích này bạn có thể dễ dàng hoán chuyển bài hát và chuyển đổi sang định dạng PDF.

SoftChord Editor cho Mac

Một số tính năng chính của SoftChord Editor cho Mac:

  • Nhiều lời bài hát và hợp âm cho bài hát trong một cơ sở dữ liệu nội bộ.
  • Tự động chuyển khi bài hát được sửa đổi.
  • Sử dụng bất kỳ phông chữ hoặc kích thước nào cho lời bài hát.
  • Dễ dàng di chuyển, chỉnh sửa hoặc sao chép hợp âm trong một bài hát.
  • Dễ dàng chuyển các bài hát cho các phím khác nhau.
  • Hỗ trợ tính năng tim kiếm bài hát
  • Chuyển sang PDF.
  • Chuyển sang định dạng văn bản monospaced (hợp âm sẽ tự động được liên kết).
  • Là phần mềm mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí.

Tổng hợp

Link download : http://ncu.dl.sourceforge.net/project/softchord/softChord%200.9.1%20Mac.dmg

Trả lời