Sơ yếu lý lịch

Con đường tìm kiếm việc làm của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn trước đó. Bản Sơ yếu lý lịch chính là viên gạch đặt nền móng cho quá trình tìm việc nên nó cần phải được chú trọng và hoàn thiện. 

Download.com.vn xin cung cấp tới người dùng mẫu Sơ yếu lý lịch theo chuẩn (Mẫu thường được bán trong các túi Sơ yếu lý lịch). Bạn có thể sử dụng mẫu này để in ra hoặc điền rồi in ra để sử dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: ………………………………………………………………..Nam, nữ:………………….

Sinh ngày……….tháng………..năm…………..

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh thư nhân dân số:……………………………Nơi cấp:………………………………..

Ngày……………………………………..tháng……………………………năm……………………….

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng………………………Di động…………………………………….

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Số hiệu:…………………………….
Ký hiệu:…………………………….

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2013/thang10/04/MauSYLL.pdf

Trả lời