Smush It

Smush It là một công cụ tuyệt vời giúp người dùng nén và tối ưu hóa hình ảnh trong vài giây. Dịch vụ này thực sự đơn giản và dễ dàng sử dụng. Tất cả những gì bạn phải làm là tải lên tập tin ảnh và Smush It sẽ tự động nén kích thước ảnh mà không làm giảm chất lượng.

Link download : http://www.smushit.com/ysmush.it/

Trả lời