SMFixer

Mặc dù Safe Mode là công cụ ít dùng trong windows, nhưng nó cực kỳ hữu ích trong việc giải quyết các sự cố về máy tính, đặc biệt là các trường hợp bị “dính” virus. Nếu một lúc nào đó, Safe mode bị lỗi và không còn vào được, bạn có thể dùng tiện ích SMFixer để phục hồi lại nó.

Trong khung thoại hiện ra, bạn nhấn nút Fix và khởi động lại máy là vào được ngay Safe Mode để sửa chữa Windows bị hỏng.

SMFixer

Link download : http://www.sergiwa.com/download/security/SMFixer.exe

Trả lời