SmartClose

Cách đơn giản nhất để giữ nguyên trạng thái làm việc của các cửa sổ hiện hành cho phiên làm việc tiếp theo là sử dụng tính năng Hibernate của Windows XP. Tuy nhiên, hạn chế của nó là chỉ có thể lưu lại một cấu hình làm việc hiện thời, không hỗ trợ chọn lọc các chương trình cần thiết để khôi phục… Nếu bạn muốn sử dụng một tiện ích cao cấp hơn thì SmartClose là sự lựa chọn đúng đắn.

Theo Echip

Link download : http://users.skynet.be/tim.debaets/software/SmartClose-1.3.exe

Trả lời