SkyShellEx

SkyDrive là dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Microsoft với 7 GB không gian lưu trữ miễn phí dành cho người dùng. Trong Windows 8 và Office 2013, SkyDrive được tích hợp sâu giúp bạn dễ dàng lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ trên bất kỳ thiết bị nào. Cũng giống như các dịch vụ lưu trữ đám mây khác, SkyDrive sẽ tạo một thư mục mang tên SkyDrive trên ổ đĩa máy tính và bất cứ dữ liệu nào được sao chép vào thư mục đó thì sẽ được tải lên SkyDrive. Điều này đôi khi gây nên sự khó chịu cho người sử dụng, phải sao chép và dán các tập tin hay thư mục cần tải lên vào thư mục SkyDrive trên ổ đĩa. Trong trường hợp ấy, SkyShellEx sẽ giúp đỡ bạn.

SkyShellEx

SkyShellEx là giải pháp cho phép bạn đồng bộ bất kỳ thư mục nào tới SkyDrive nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc thư mục đang có. SkyShellEx cung cấp cả phần mở rộng 32 bit và 64 bit dành cho Windows Vista, Windows 7 và Windows 8 đồng thời yêu cầu .NET 4.0 Framework để hoạt động hiệu quả.

Hướng dẫn Phương thức hoạt động:

Khi được cài đặt, SkyShellEx thêm các thư mục menu mới vào menu ngữ cảnh của Explorer. Chỉ cần click chuột phải lên bất kỳ thư mục nào trên ổ đĩa và bạn sẽ nhìn thấy entry menu ngữ cảnh mới có tên gọi Sync to SkyDrive.

SkyShellEx

Khi bạn click lên mục menu “Sync to SkyDrive” và thư mục đã chọn không tồn tại trong SkyDrive thì thư mục đó sẽ được “âm thầm” di chuyển và thư mục thay thế sẽ được đặt tại địa điểm ban đầu. Trong trường hợp, SkyDrive đã chứa thư mục có cùng tên, sẽ có hộp thoại hỗ trợ cho cả 2 tình huống sau:

SkyShellEx

  • Hộp thoại đầu tiên “Merged folders” đảm bảo rằng thư mục đó sẽ được đồng bộ bởi SkyDrive từ một máy tính khác và bạn muốn đồng bộ thư mục tương tự với máy tính hiện tại. Nếu bạn lựa chọn tùy chọn này, thư mục đang có của bạn sẽ được ghép và một lần nữa, thư mục ban đầu sẽ bị thay thế.
  • Hộp thoại thứ 2 “Side by side” bao gồm cả hai trường hợp. Giống như trường hợp đầu tiên, nó có thể là thư mục từ thiết bị khác, nhưng lần này bạn sẽ có 2 phiên bản của cùng một thư mục song song.

Trường hợp sử dụng thứ 2 có khả năng rằng 2 thư mục với cùng tên đó sẽ nằm trong các vị trí khác nhau trên ổ đĩa của bạn. Nếu bạn đã đồng bộ thư mục trên máy tính của mình với cùng tên thì SkyShellEx sẽ gợi ý tên mới bao gồm tên thư mục ban đầu làm tiền tố hoặc bạn có thể lựa chọn tên khác.

SkyShellEx

Khi thư mục đã được đồng bộ thông qua SkyShellEx, thư mục trong SkyDrive cũng như thư mục thay thế sẽ có biểu tượng mới. Điều này cho phép bạn xác định các thư mục đã đồng bộ của mình.

SkyShellEx

Trong trường hợp bạn không muốn đồng bộ thư mục nữa và muốn thư mục quay trở lại như ban đầu, chỉ cần click chuột phải vào thư mục và bạn sẽ thấy entry menu “Stop syncing to SkyDrive” cung cấp hộp thoại với 2 tùy chọn.

SkyShellEx

Tùy chọn đầu tiên là khôi phục thư mục của bạn tại địa điểm ban đầu nhưng giữ lại bản sao chép dữ liệu trong SkyDrive. Việc này ngăn chặn dữ liệu bị xóa từ máy tính khác mà vẫn đồng bộ cùng thư mục. Tùy chọn thứ 2 cũng khôi phục thư mục ban đầu của bạn nhưng xóa bỏ nó hoàn toàn khỏi SkyDrive.

SkyShellEx

Chia sẻ thư mục

Entry menu “Share from SkyDrive” sẽ xuất hiện trên bất kỳ thư mục nào bên trong SkyDrive cũng như trên giao lộ thư mục chỉ tới SkyDrive. Nếu bạn đồng bộ lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu xác thực và cho phép SkyShellEx truy cập vào SkyDrive của mình. Quyền hạn cần thiết để xử lý tên thư mục cục bộ tới ID thư mục được sử dụng bởi SkyDrive. Nếu bạn không muốn trả lời câu hỏi này nhiều lần, đừng quên đánh dấu lên tùy chọn “Remember access for SkyShellEx”.

SkyShellEx

Khi tên thư mục được xử lý, bạn sẽ thấy màn hình chia sẻ quen thuộc từ SkyDrive với tất cả các tùy chọn của nó.

 SkyShellEx

Đặng Hương

Link download : http://ssx.codeplex.com/downloads/get/628492

Trả lời