SkyHistory

SkyHistory là một ứng dụng hữu ích giúp bạn lưu và quản lý lịch sử trò chuyện của Skype mà không cần bận tâm đến các cài đặt client. Với ứng dụng này, bạn sẽ dễ dàng xác định các địa chỉ liên lạc Skype mà có lịch sử trò chuyện cần được lưu giữ.

Bạn có thể nhanh chóng và dễ đang tìm kiếm bất kỳ cuộc trò chuyện hay tin nhắn tức thời nào trên Skype bằng cách sử dụng hệ thống tìm kiếm và lọc, các nhóm người dùng Skype, lich sử trò chuyện gần đây hoặc lịch được tích hợp sẵn trong Skype. Bạn có thể lọc những tin nhắn quan trọng và thêm chúng vào danh sách bookmark hoặc xóa các tin nhắn không cần thiết và thậm chí cả những cuộc trò chuyện.

Với SkyHistory, bạn có thể dễ dàng sắp xếp cơ sở dữ liệu để lưu trữ lịch sử trò chuyện cho tất cả người dùng Skype cả ở nhà, nơi làm việc hoặc trên máy tính xách tay của bạn. Để làm điều này, bạn chỉ cần lựa chọn một vị trí thích hợp để lưu cơ sở dữ liệu của bạn với lịch sử và cài đặt trên ổ đĩa Flash di động hoặc ổ đĩa USB.

SkyHistory

Tính năng chính:

 • Theo dõi lịch sử trò chuyện bằng các cách sử dụng Skype SDK mà không vần chú ý đến các cài đặt khác
 • Người dùng có thể xác định địa chỉ liên lạc Skype mà có lịch sử trò chuyện cần được theo dõi hoặc bỏ qua tại bất cứ thời điểm nào
 • Tìm kiếm tin nhắn dễ dàng nhờ dựa vào:
  Các lịch sử trò chuyện gần đây
  Lựa chọn nhiều người dùng
 • Đánh dấu tin nhắn quan trọng và thêm chúng vào danh sách bookmark
 • Xóa một tin nhắn hoặc toàn bộ cuộc trò chuyện từ cơ sở dữ liệu
 • Người dùng có thể thay đổi vị trí của cơ sở dữ liệu lịch sử trò chuyện và các cài đặt người dùng để đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu hoặc chia sẻ chúng với người dùng Skype khác
 • Nhập cơ sơ dữ liệu hiện có
 • Dễ dàng tùy chỉnh giao diện người dùng
 • Tùy chỉnh bố cục lịch sử trò chuyện bao gồm cỡ chữ, màu sắc riêng biệt cho mỗi tin nhắn
 • Xem lịch sử trong trình đơn ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào một địa chỉ liên lạc trên danh sách Skype của bạn

Yêu cầu hệ thống:

 • Skype 3.0.0.190 hoặc mới hơn
 • Tốc độ xử lý: 1GHz
 • RAM: 256MB
 • Không gian ổ đĩa trống: 20MB

Bé Ngoan

Link download : http://scand.com/download/SkyHistory-1.2.3.exe

Trả lời