SISContents

Đã có rất nhiều chương trình bung và đóng gói file SIS rất mạnh như SISWARE chạy trên PC, SMARTSIS chạy trên MOBILE….để chỉnh sửa file SIS, nhưng đều có đặc điểm chung là một số file SIS sau khi bung ra để chỉnh sửa nhưng lúc đóng gói lại rất khó, do vậy việc chỉnh sửa file SIS đó coi như không thành công.

Nhưng với SISContents bạn có thể hoàn toàn mở và chỉnh sửa file SIS mà không cần bung file SIS đó ra, do vậy không cần quan tâm đến việc đóng gói sau khi đã chỉnh sửa. SISContents hỗ trợ file SIS các dòng máy Nokia S60 3rd, 5th Edition and Sony Ericsson UIQ 3.

Các tính năng chính của SISContents:

  • Hiển thị thông tin có trong file sis
  • Giải nén file sis
  • Trích xuất nội dung thành phần file sis như là 1 file sis
  • Xem và lưu các tập lệnh cài đặt pkg
  • Hiển thị thông tin file Cer.
  • Chỉnh sửa file: sửa đổi của tên, nhà cung cấp, phiên bản. Có thể thay thế và xóa các tập tin có chứa trong một file và thay đổi UID3, SID(ví dụ như exe, dll, ldd)
  • Hiển thi thông tin và bung file sis N-Gage
  • Trích và chỉnh sửa nội dung file .mif trong file sis (đổi icon tùy ý mà mình thích luôn)
  • Xem và trích xuất hình ảnh từ file. mbm trong file sis

Link download : http://fs.getpedia.net/data/2014/10/28/siscontents1772.zip

Trả lời