SEO Software

SEO Software là một ứng dụng hoàn hảo dành cho các webmaster khi muốn kiểm tra thứ hạng trang web của họ trên công cụ tìm kiếm hàng đầu như Google. Đây là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Với nó, bạn có thể kiểm tra thứ hạng trang web của bạn trên Google (kể cả phần mở rộng) cho bất kỳ từ khóa nào được cung cấp, xem số liệu thống kê lượt người truy cập website và cải thiện xếp hạng trên Google.

Chế độ cung cấp số liệu thống kê lượt người truy cập web được cung cấp bởi Alexa. Công cụ SEO này sẽ kiểm tra ranking của Google trong thời gian ít hơn 15 giây. Đây chính là công cụ mà bạn cần nếu muốn trang web của mình chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng của Google.

SEO Software

Với công cụ này, bạn có thể:

  • Kiểm tra xếp hạng của Google, xem top 1000 kết quả (không yêu cầu proxy) – kết quả được đưa ra trong thời gian dưới 15 giây
  • Làm việc với tất cả phần mở rộng của Google như: .com, .com.au. , .fr, .es, .ca
  • Phân tích từ khóa cạnh tranh và tối ưu hóa trang web của bạn

Bé Ngoan

Link download : http://www.sudacademy.org/SEO-Software_SETUP.zip

Trả lời