SelfRestraint for Linux

SelfRestraint 0.2b là một ứng dụng miễn phí mã nguồn mở được phát triển bởi Parker Kuivila. SelfRestraint cung cấp sẵn cho bạn 15 phút chuẩn bị trước khi chính thức khóa truy cập các website đã được thiết lập trước khi hoạt động. Sau khi bạn thiết lập thời gian khóa truy cập, một đồng hồ đếm ngược sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, bạn sẽ có thể truy cập bình thường các website mà bạn đã thiết lập chặn.

SelfRestraint

Hướng dẫn

Sau khi tải về, bạn kích hoạt sử dụng ngay mà không cần cài đặt. Ứng dụng này có một giao diện rất đơn giản, cho phép bạn thiết lập chặn các trang web mà không có bất kỳ rắc rối. Thanh trượt cho phép bạn chọn thời gian cho việc chặn. Phạm vi bắt đầu từ 15 phút đến 24 giờ 45, mỗi khung thời gian cách nhau 15 phút. Bạn chỉ cần kéo thanh trượt đến thời gian mà mình cần chặn, sau đó nhấn Start để bắt đầu quá trình đếm ngược.

Bạn có thể thiết lập danh sách các website để khóa truy cập bằng cách nhấn vào nút Edit Blocklist. Tại cửa sổ Website Blocklist, bạn gõ danh sách các website cần khóa truy cập vào khung trống, mỗi site là một hàng. Sau khi gõ xong, bạn nhấn Done để lưu lại.

SelfRestraint

Sau khi thiết lập thời gian và danh sách website, bạn nhấn nút Start để bắt đầu quá trình. Một đồng hồ đếm ngược sẽ xuất hiện tại màn hình desktop.

Theo genk

Link download : https://github.com/downloads/ParkerK/selfrestraint/SelfRestraint

Trả lời