SeisMac for Mac

SeisMac 3.0 for Mac là ứng dụng sẽ ghi nhận mọi chuyển động mà cảm biến thu được và biểu diễn dưới dạng đồ thị. Mặc dù khá “vô dụng” nhưng SeisMac sẽ cho bạn cái nhìn bao quát về khả năng vận hành của cảm biến chuyển động tích hợp. Nếu sáng tạo hơn một chút, bạn có thể dùng SeisMac để đo các chấn động trong khu vực như động đất hay độ ổn định của các phòng cao ốc. Kết quả có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy.

Link download : http://www.suitable.com/tools/download/SeisMac.dmg

Trả lời