Securelist

Securelist là một cổng thông tin được tạo bởi Kaspersky Lab, với số lượng danh sách virus, trojan, worm, malicious vượt hẳn các dịch vụ trên, nghiêng về đánh giá độ sâu của phần mềm độc hại, lỗ hổng hệ thống, phân tích và đưa ra số liệu thống kê hàng tháng. Mục Threats gồm có bốn chủ đề What we detect (những thông tin mới phát hiện), Spam and phishing (thư rác và thủ đoạn lừa đảo), Vulnerabilities and hackers (lỗ hổng phần mềm và hệ thống có thể làm “cửa sau” cho tin tặc), Internal threats (những mối nguy hại từ bên trong). Mục Description là kho thông tin khổng lồ về chương trình độc hại, bạn chọn loại đối tượng cần tìm ở trường cạnh nút Search: Viruses and worms, Trojan Programs, Suspicious packers, Malicious Tools, Adware, Pornware, Riskware. Đồng thời chọn cách thức tìm kiếm Search all descriptions (tìm kiếm tất cả mô tả), Search for names used by Kaspersky Lab and other antivirus vendors (tìm theo tên trong Kaspersky Lab và nhà cung cấp sản phẩm chống virus khác), Search for names used by Kaspersky Lab only (tìm theo tên trong Kaspersky Lab).

Theo XHTT

Link download : http://www.securelist.com/en/

Trả lời