Scientific Linux (32-bit)

Linux dành cho các nhà khoa học. Dựa trên nền tảng Redhat, Scientific Linux là kết quả của sự kết hợp, cộng tác giữa 2 tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu: Fermilab và CERN. Bản phân phối này có thể sử dụng cho các tổ chức và cả người dùng cá nhân.

Nếu cảm thấy quen biết hơn với môi trường Debian/Ubuntu, bạn có thể sử dụng Scibuntu beta, một trong số các bản phân phối Linux khác dành cho các nhà khoa học.

Theo TTCN

Link download : http://linux.softpedia.com/progDownload/Scientific-Linux-Download-2007.html

Trả lời