Sapro Accounting 2012

Phần mềm kế toán Sapro Accounting 2012 là một phiên bản đóng gói của Công ty ASEANSOFT, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa nhỏ – đơn vị làm dịch vụ kế toán thuê – cá nhân làm kế toán thuế, nội bộ. Mục tiêu giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa và làm gọn nhẹ công tác kế toán.

ASEAN Accounting SQL 2012 được xây dựng chuẩn theo các quyết định, Thông tư của Bộ Tài Chính; nhằm đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện tại và khả năng thay đổi, phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

– Song ngữ Việt – Anh.
– Quản lý đa ngoại tệ.
– Giao diện thân thiện, dễ học và dễ sử dụng.
– Độ bảo mật cao, phân quyền chi tiết đến từng người dùng, từng chứng từ.
– Có thể kết nối dữ liệu trực tiếp với excel, chuyển email.
– Tính năng truy xuất ngược (drill-down) giúp việc kiểm tra và sửa chứng từ nhanh chóng tiện lợi.
– Chúng tôi có chế độ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ sử dụng nhanh chóng nhất, linh hoạt nhất.
– Có chính sách giá hợp lý nhất. Chi phí hoàn toàn tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý, qui mô hoạt động và địa điểm của từng đơn vị.

Đáp ứng các yêu cầu quản lý hiện tại của Doanh nghiệp như

– Quản lý và theo dõi bán hàng chi tiết theo đối tượng, mặt hàng, nhóm hàng/ngành hàng.
– Theo dõi được doanh số, chi tiết theo nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, khu vực bán hàng, hợp đồng/ vụ việc.
– Ghi nhận đơn đặt hàng, đơn hàng mua và báo cáo tình hình thực hiện của từng đơn hàng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Quản lý và theo dõi công nợ phải thu/ phải trả chi tiết theo hoá đơn, khách hàng – nhà cung cấp.
– Phân bổ số tiền thanh toán theo từng hóa đơn theo nhiều tiêu chí: ngày hóa đơn, hạn thanh toán, hoặc người dùng tự phân bổ.
– Cho phép hạch toán tài khoản ngoại bảng.
– Tự động đánh lại số chứng từ trong trường hợp số chứng từ không liên tục.
– Quản lý và thông báo công nợ đến hạn/quá hạn theo thời hạn nợ, mức nợ.
– Quản lý hàng tồn kho theo nhiều tiêu thức: nhóm hàng, chủng loại, màu sắc, kích cở (qui cách) chi tiết cho từng kho hoặc tất cả các kho.
– Cho phép quy đổi ra nhiều đơn vị tính, khai báo kho tạm kho đại lý.
– Báo cáo tồn kho tức thời và cuối kỳ.

Chức năng của chương trình

Quản trị hệ thống

 • Khai báo các tham số hệ thống.
 • Định nghĩa các trường dữ liệu
 • Sao lưu (Backup), phục hồi (Restore) – Sao chép vào ra số liệu.
 • Quản lý năm tài chính, ngày đầu năm làm việc.
 • Quản lý người sử dụng (user) – Cấp quyền sử dụng.
 • Bảo trì, kiểm tra, đồng bộ và khóa số liệu.

Kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt – Tiền gửi – Tiền vay)

 • Quản lý chi tiết tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, tiền đang chuyển thông qua các chứng từ thu, chi, chứng từ ngân hàng (báo nợ, báo có).
 • Theo dõi chi tiết tiền gửi, tiền vay theo từng tài khoản, khế ước và ngân hàng khác nhau.
 • Quản lý thanh toán thu, chi – chi tiết theo từng đối tượng khách hàng, hóa đơn, hợp đồng vụ việc, bộ phận, công trình, hạng mục và chi tiết theo từng khoản mục phí.
 • Quản lý thu, chi cho nhiều hóa đơn chứng từ. Phân bổ, tách các bút toán nhập liệu, kê khai thuế cho nhiều hóa đơn chứng từ, khách hàng khác nhau.
 • Thu, chi theo hạn, đợt thanh toán cho từng đối tượng khách hàng, …
 • Cho phép tự điều chỉnh mẫu in.
 • Hệ thống báo cáo về tiền mặt, tiền gửi: Sổ qũy, nhật ký, ….

Kế toán Mua hàng – Công nợ phải trả

 • Quản lý chi tiết theo các khoản phải trả, tình hình trả tiền cho các NCC.
 • Quản lý chi tiết hàng nhập mua, nhập khẩu, phân bổ chi phí theo nhiều tiêu chí khác nhau: khách hàng, hóa đơn, hợp đồng, bộ phận, khoản mục phí, mặt hàng, …
 • Chứng từ bù trừ công nợ.
 • Báo cáo chi tiết mua hàng, công nợ.

Kế toán Bán hàng – Công nợ phải thu

 • Quản lý chi tiết hàng bán theo từng đối tượng khách hàng, hóa đơn, theo hợp đồng, bộ phận, các khoản mục khác, …
 • Theo dõi các khoản thu, công nợ chi tiết theo từng đối tượng khách hàng.
 • Quản lý tình hình thực hiện theo đơn hàng, tiến độ hợp đồng.
 • Chứng từ bù trừ công nợ.
 • Báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ.
 • Chỉnh mẫu in hóa đơn đặc thù của doanh nghiệp; hóa đơn do BTC quy định; hóa đơn tự in.

Kế toán Kho – Chi phí giá thành

 • Quản lý chi tiết quá trình nhập, xuất, điều chuyển hàng hóa vật tư theo bộ phận phân xưởng sản xuất, kho hàng, nhóm hàng.
 • Tự động lên tất cả các báo cáo về kho, báo cáo nhập xuất tồn.
 • Khai báo các bút toán phân bổ, kết chuyển chi phí tính giá thành sản phẩm.
 • Khai báo danh mục sản phẩm công trình để lên chi phí giá thành công trình.
 • Các phương pháp tính giá thành: Định mức; hệ số; trực tiếp giản đơn; giá thành công trình.
 • Lên báo cáo giá thành tổng hợp.

Kế toán CCDC – TSCĐ

 • Quản lý chi tiết quá trình tăng, giảm tài sản cố định.
 • Quản lý quá trình khấu hao tài sản chi tiết theo thời gian khấu hao, tỷ lệ khấu hao, bộ phận sử dụng, tài khoản chi phí, công trình.
 • Quản lý quá trình sản xuất và phân bổ công cụ dụng cụ theo thời gian phân bổ, bộ phận sử dụng, tài khoản chi phí, khoản mục phí.
 • Tự động lên tất cả các báo cáo về công cụ dụng cụ – tài sản cố định.

Kế toán Tổng hợp – Báo cáo quyết toán

 • Thực hiện các bút toán điều chỉnh, phân bổ, kết chuyển tự động để lên báo cáo.
 • Báo cáo sổ sách kế toán theo nhiều hình thức: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.
 • Báo cáo nhanh, báo cáo quản trị, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí, công nợ phải thu, công nợ phải trả.
 • Tự động lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo thông tư và quyết định mới nhất hiện nay như: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006; Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006; Thông tư 32/2007/TT-BTC; Thông tư 60/2007/TT-BTC; Thông tư 28.
 • Tự động chuyển thuế đầu ra, đầu vào tương ứng vào phần mềm HTKK phiên bản mới nhất của BTC.
 • Lên bảng CĐPS, CĐKT, KQHĐKD cho một kỳ kế toán so sánh cho nhiều kỳ (tháng, quý, năm).

Link download : http://aseansoft.com/down/Setup_Demo_SAProAccounting.rar

Trả lời