Sao lưu tin nhắn for Android

Một ứng dụng thuần việt với dung lượng nhẹ giúp sao lưu, phục hồi và quản lý tất cả tin nhắn sao lưu.

Bạn cần lưu trữ lại, sao lưu tất cả tin nhắn trên điện thoại? Bạn cần một phần mềm nhẹ và miễn phí. Vâng đó là ứng dựng Sao lưu tin nhắn vô cùng hữu ích.

Chức năng chính:

  • Sao lưu tin nhắn.
  • Phục hồi tin nhắn.
  • Xem lại tập tin sao lưu theo chi tiết từng tin nhắn.
  • Sao chép tất cả tin nhắn thành tập tin văn bản.

Sao lu tin nhn for Android Sao lu tin nhn for Android Sao lu tin nhn for Android Link download : http://m1.download.com.vn/data/soft/mobile/android/S/SaoLuuTinNhan.apk

Trả lời