SafeHouse Explorer

SafeHouse Explorer có thể tạo ra một phân vùng bảo vệ để lưu trữ tập tin biến chúng thành vô hình cho đến khi bạn nhập đúng mật khẩu.

SafeHouse Explorer

Về cơ bản, chương trình sẽ tạo ra một khu vực lưu trữ ẩn trên đĩa cứng để giữ tất cả các tập tin mà bạn muốn bảo vệ. Những tập tin và thư mục ẩn chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng khi bạn nhập đúng mật khẩu bảo vệ của nó.

SafeHouse Explorer sử dụng mật khẩu và sức mạnh của cơ chế mã hóa cấp quân sự kỹ thuật để hoàn toàn ẩn và bảo vệ tập tin nhạy cảm của bạn, bao gồm cả hình ảnh, video, bảng tính, cơ sở dữ liệu và bất cứ loại tập tin nào khác bạn có.

Phần mềm mã hóa miễn phí này có giao diện kiểu kéo, thả và rất đơn giản để sử dụng.Nó có thể tạo ra không giới hạn các phân vùng bảo mật với dung lượng tối đa cho mỗi phân vùng lên đến 2000 GB. Với các biểu đồ mật khẩu, bạn có thể dễ dàng chọn lựa các mật khẩu dễ nhớ và có độ an toàn cao.

Phần mềm tương thích Windows XP/Vista/7, ngoài ra còn có một phiên bản dành riêng cho các USB hỗ trợ U3.

Tổng hợp

Link download : http://fs.getpedia.net/data/2014/10/30/SafeHouseExplorer-3.01.000-setup.exe

Trả lời