Rising Free Online Scanner

Rising Free Online Scanner là một phiên bản Express cùng sử dụng nền tảng công nghệ của phần mềm Rising Antivirus, và các dịch vụ đi kèm.

Chương trình này có thể sử dụng trong trình duyệt IE, và cung cấp cho bạn một cách nhanh nhất để kiểm tra virus trên thiết bị của bạn.

Nó cung cấp cho bạn dịch vụ quét virus nhanh chóng khỏi các mối nguy hại có chứa mã độc đáng ngờ.

Rising Free Online Scanner

Ưu điểm:

– Quét trong thời gian thực mà không cần chờ đợi.

– Không cần cài đặt, tự động cập nhật, và hoàn tất gỡ bỏ cài đặt.

– Tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

Yêu cầu trình duyệt: Microsoft Internet Explorer 5.0 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Cách sử dụng:

1. Click vào nút “Start Rising Online Scanner” để tiếp tục.

2. Cài đặt ứng dụng ActiveX trong lần sử dụng đầu tiên để sử dụng Rising Online Scanner.

3. Click vào nút “Scan Now” để bắt đầu Rising Online Scanner.

Link download : http://www.rising-global.com/products/online-scanner.html

Trả lời