Retroshare for Mac

Retroshare cho phép bạn chia sẻ file, forums, channels và chat; thuộc bản quyền của GnuPG và mã hóa bằng OpenSSL.

Không như các ứng dụng khác, bạn sẽ không cần phải đăng ký một server nào hết sau khi cài đặt. Bạn sẽ phải cài đặt tài khoản để lấy về một mã GPG. Mã này sẽ được dùng để giao tiếp với người khác. Chính vì vậy nếu bạn muốn giao tiếp với người khác, người đó cũng phải có mã GPG này.

Các tính năng:

– Mã hóa chat, truyền file

– Tìm kiếm bạn bè

– Chia sẻ file, tin nhắn

– Hỗ trợ cổng chuyển tiếp UPnP / NAT-PMP

– Hỗ trợ plugins

Retroshare

Phương Lan

Link download : http://sourceforge.net/projects/retroshare/files/RetroShare/0.5.3c/Retroshare-v0.5.3c-svn5232_OSX10.5u.dmg/download

Trả lời