Rename Master

Rename Master là một công cụ đổi tên toàn bộ các file trong thư mục nhưng tiện ích này không chỉ đảm nhiệm chức năng đơn giản như đặt tên cho từng file riêng lẻ nhưng khác nhau ở phần số thứ tự sau chuỗi tên chính.

Với tiện ích này, bạn được lựa chọn từ vị trí của phần chữ cái đưa vào chuỗi văn bản ghi tên cho đến số ký tự hoa được xác định đặt tên cho file.

Rename Master trn Windows

Tính năng mới trong phiên bản 3.9:

  • Cải thiện hiệu suất, hỗ trợ file JPEG/EXIF.
  • Bổ sung tính năng thêm đường dẫn tới các file.
  • Nâng cao độ chính xác trong quá trình xử lý.
  • Sửa chữa một số lỗi nhỏ khác.

Những tính năng chính của Rename Master:

  • Đổi tên tất cả các file chứa trong cùng folder nhanh chóng và hiệu quả.
  • Hỗ trợ đổi tên các tập tin tài liệu, hình ảnh, âm thanh, video…
  • Cho phép quay lại thao tác trước bằng nút Undo.
  • Xem trước các hình ảnh thu nhỏ của các tập tin để thay đổi tên cho hợp lý.
  • Tốc độ đổi tên hàng loại tập tin cùng lúc cực nhanh.

 

Link download : http://www.joejoesoft.com/sim/af27d55eb6ebd8d7eea807a8c4cc1781/userupload/8/files/rmv309.zip

Trả lời