RemoveWGA

Nếu bạn dùng WinXp và gặp rắc rối với phần mềm kiểm tra và bảo vệ bản quyền Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications của Microsoft. Bạn muốn gỡ bỏ chúng đi? RemoveWGA sẽ giúp bạn…

Phần mềm sử dụng rất dễ dàng, chỉ cần chạy tập tin thực thi. Sau đó, khởi động lại máy tính là xong.

RemoveWGA

Link download : https://dl.dropbox.com/s/vxyn18pp6znlxvt/RemoveWGA.exe?

Trả lời