Realtek High-Definition Audio Driver for Windows XP

Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 bản 32 bits hoặc 64 bits…

Driver phiên bản R2.55 cập nhật ngày 03/12/2010.

Hỗ trợ: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VC, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC670, ALC680 ALC260, ALC262, ALC267,ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/Soft/2013/01/09/WDM_R270.exe

Trả lời