Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP

Realtek High Definition Audio Codec là bộ driver âm thanh phổ biến nhất hiện nay, dành cho Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 bản 32 bits hoặc 64 bits…

Driver phiên bản R2.74 cập nhật ngày 14/05/2014

Hỗ trợ: 

  • ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC886,ALC887, ALC888, ALC889, 
  • ALC892, ALC899, ALC861VC, ALC861VD, ALC867, ALC900
  • ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC668,ALC670, ALC671, ALC672, 
  • ALC676, ALC680
  • ALC221, ALC231, ALC233, ALC235, ALC255,ALC260, ALC262, 
  • ALC267,ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275, ALC276, ALC280, ALC282, 
  • ALC283, ALC284, ALC286 ALC290, ALC292, ALC383

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/Soft/2014/10/20/WDM_R274.exe

Trả lời