6:29 sáng - Thứ Tư 18 Tháng Một, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Windows Dirvers >> Realtek High-Definition Audio Driver

Realtek High-Definition Audio Driver

Realtek HD Audio Driver hỗ trở cho tất cả Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành Window 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 cả phiên bản 32 bit và 64 bit

Link download : ftp://WebUser:AxPL9s3k@58.211.24.153/pc/audio/32bit_Win7_Win8_Win81_R273.exe