Realtek High Definition Audio

Realtek HD Audio Driver hỗ trợ tất cả Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành WinXP/Win2000/Win2003.

Cập nhật trong phiên bản 2.72:

Hỗ trợ: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC886, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VC, ALC861VD, ALC867, ALC900ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC668, ALC670, ALC671, ALC672, ALC676, ALC680ALC221, ALC231, ALC233, ALC235, ALC255, ALC260, ALC262, ALC267,ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275, ALC276, ALC280, ALC282, ALC283, ALC284, ALC286 ALC290, ALC292, ALC383

Link download : http://download1.rada.vn/data/soft/2013/11/08/WDM_R272.exe

Trả lời