Quyết định về việc điều động cán bộ

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu quyết định về việc điều động cán bộ đến công tác, làm việc tại đơn vị mới do yêu cầu công việc hoặc dựa vào đề nghị trực tiếp của nhân viên, được thủ trưởng các đơn vị phê duyệt và đồng ý.

 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

– Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ] về việc (thành lập mới, tách ra, nhập vào…..) tại ……………………..;

– Xét nhu cầu công tác của cán bộ;

– Theo đề nghị của ông (bà) ……………….chức vụ ……………………và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều động các cán bộ nhân viên [hoặc Ông (Bà)] có tên sau đây:

Ông…………………………………….Chức vụ……………………Công tác tại…………………………….

Bà…………………………………….Chức vụ……………………..Công tác tại…………………………….

Đến nhận công tác tại …………………………………………………. kể từ ngày………………………….

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều 1 sẽ do ………………….. mới trả theo giấy thôi trả lương của………………………cũ kể từ ngày đến nhận công tác.

Điều 3.………………………………cơ quan (đơn vị) cũ và mới, các ông Trưởng phòng hành chính); Tổ chức cán bộ và các cán bộ, nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/06/Quyet_Dinh_Ve_Viec_Dieu_Dong_Can_Bo.pdf

Trả lời