Proxomitron

Bạn đã bao giờ ước có thể chặn những cửa sổ pop-up khó chịu load rất nhiều thời gian? Promoxomitron cho phép người dùng loại bỏ những pop-up và banner quảng cáo trước khi chúng có thời gian làm phiền bạn.

Tên của chương trình đến từ cách ứng dụng hoạt động. Phần mềm sử dụng một tính năng của web được biết đến là HTTP Proxy. Điều này sẽ cho phép một chương trình (local hoặc remote) nằm ngay giữa trình duyệt web và Internet, để kiểm soát và thay đổi proxy nếu muốn.

Proxomitron

Tất cả những trình duyệt hiện nay đều có thể thay đổi proxy qua giao diện đồ họa, bởi vì đó là một phần tính năng cơ bản của web. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ miễn phí lại yêu cầu người dùng sử dụng loại trình duyệt riêng của họ. Và những trình duyệt đó được thiết kế để không tương thích với bất kỳ proxy hoặc chương trình tường lửa nào.

Hướng dẫn

Sau khi cài đặt, người dùng phải chỉnh sửa trình duyệt web để sử dụng chương trình. Điều này bao gồm cài đặt chức năng proxy cho trình duyệt.

Với Netscape:

 • Chạy trình duyệt và click vào menu “Edit“.
 • Chọn “Preferences Advanced Proxies“.
 • Click “Manual proxy configuration/ View“.
 • Tiếp theo, dưới HTTP gõ “localhost” và dưới cổng gõ “8080“.
 • Bỏ dấu tích ở những proxy khác (như FTP, Gopher,… ).

Với Internet Explorer:

 • Chọn “Tools Internet Option Connections“.
 • Click “Settings“.

Proxomitron

 • Tiếp theo chọn “Use Proxy Server“.
 • Chọn “Advanced“.

Proxomitron

 • Dưới phần HTTP và Secure, gõ

HTTP: localhost
Port: 8080

Proxomitron

 • Không chọn “Use same proxy server for all protocols“.
 • Cuối cùng chắc chắn không khởi động sửa lỗi proxy (proxy autoconfig).

Với IE phiên bản cũ:

 • Chọn “View” “Internet Options“, sau đó click tab “Connections
 • Clich “Use proxy server” và click “Advanced” hoặc “Settings“.
 • Dưới HTTP điền “localhost” và cổng”8080“.
 • Bỏ những phần proxy khác (FTP, Gopher,… ).
 • Bạn có thể đặt proxy từ “Internet Option” trong “Control panel“.

Những trình duyệt khác:

 • Quá trình tương tự như trên. Đầu tiên tìm nơi đặt phần HTTP proxy entry. Khi đã tìm thấy, điền “local host” và “8080“.
 • Đây là ví dụ lấy từ Netscape (những trình duyệt khác có giao diện tương tự).

Proxomitron

Sau khi chỉnh sửa trình duyệt, chạy chương trình Proxomitrion. Bây giờ trình duyệt của bạn có thể chạy mượt mà thông qua bất kỳ kết nối nào.

Hương Ly

Link download : http://www.proxomitron.info/files/download/ProxN45j.exe

Trả lời