ProFTPd

FTP là một giao thức truyền tải tập tin được dùng khá phổ biến ngày nay. Tuy nhiên giao thức này dần trở nên kém an toàn bởi vì toàn bộ mật khẩu và dữ liệu của tập tin được truyền đi dưới dạng văn bản thường (clear text). Do đó chúng có thể bị kẻ trộm chặn và xem nội dung. Bằng cách sử dụng ProFTPd với TLS, toàn bộ thông tin sẽ được mã hóa, và sẽ giúp cho FTP an toàn hơn rất nhiều.

Hướng dẫn

Thiết lập ProFTPd với TLS trên Ubuntu 110.4

Link download : ftp://ftp.proftpd.org/distrib/source/proftpd-1.3.3f.tar.gz

Trả lời