Privus Mobile

Ứng dụng “Privus Mobile” giúp nhận biết tên thật của bất cứ người gọi nào, ngay cả các cuộc gọi đến số điện thoại cố định hoặc di động.

Một số tính năng chính của ứng dụng:

  • Dễ dàng lưu thông tin vào danh bạ của bạn.
  • Tránh thư thoại của người lạ.
  • Nhập bất kỳ số điện thoại nào để tra cứu tên ngay lập tức. Bao gồm cả tin nhắn SMS, số điện thoại di động, hoặc quốc tế.

Privus Mobile - Viet Nam for Android Privus Mobile - Viet Nam for Android Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idyoullc.privusmobileadsvn

Trả lời