Poolga

Poole là tập hợp các ảnh nền của iPhone có chất lượng cao và được thiết kế bởi các họa sĩ và các nhà thiết kế chuyên nghiệp. Trong khi trang này không cho phép tìm kiếm, và cũng không phân loại, việc cuộn qua tất cả các bức ảnh cũng tạo ra sự thú vị bất ngờ. Bạn có thể lưu các ảnh nền vào trong máy tính và chuyển đổi khi đồng bộ với iPhone hoặc đơn giản là vào website nào từ điện thoại và lưu chúng lại.

Link download : http://poolga.com/

Trả lời