PokatReader

POKAT Reader – Đọc văn bản PDF như sách thật. Đó là điểm khác biệt lớn nhất của chương trình với các chương trình đọc file PDF khác.

Phiên bản miễn phí có những tính năng sau: Đọc file PDF với hiệu ứng lật trang như mình đọc sách với âm thanh soàn soạt như ta đang lật sách vậy, xoay trang dễ dàng, có thể mở file ngay trong thư viện mà ko phải tốn công duyệt qua các thư mục, hỗ trợ zoom bằng thao tác với chuột, có nhiều skin đẹp và hình nền, cho phép in từng trang hoặc in toàn bộ.

POKAT Reader là chương trình đọc PDF thật khác biệt:

  • Có thể xoay 1 trang tùy thích.
  • Zoom nhanh bằng chuột.
  • Hỗ trợ skin và background.
  • Và đặc biệt khi qua trang có tiếng như ta giở 1 trang sách.

Chương trình có những hạn chế sau:

  • thiếu copy text
  • thiếu chụp lại các ảnh

Link download : http://www.pokat.com/Files/Doc/POKATreader1.3.exe

Trả lời