PNGGauntlet

PNGGauntlet là một công cụ dùng để tối ưu hóa các tập tin PNG. Nhiều tập tin PNG khi xuất ra ở các gói phần mềm đồ họa phổ biến như Photoshop hay Fireworks trở nên quá lớn. Khi đó bạn cần sử dụng công cụ này để làm cho nó nhỏ lại, ngoài ra nó cũng được dùng để chuyển đổi các tập tin JPG, GIF, TGA, PCX.

 

Link download : http://pnggauntlet.com/PNGGauntlet-3.1.2.exe

Trả lời