Plugin Google Earth

Plugin Google Earth cho phép bạn điều hướng và khám phá dữ liệu địa lý trên thế giới 3D bằng cách sử dụng trình duyệt web.

Plugin Google Earth và JavaScript API của nó cho phép bạn đưa toàn bộ sức mạnh của Google Earth và khả năng tạo hình 3D vào bất cứ trang web nào được cung cấp miễn phí cho người dùng. Nếu bạn muốn nhúng plugin Google Earth trên trang web của mình, hãy truy cập trang web API của Google Earth.

Plugin Google Earth

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/Soft/2012/11/20/GoogleEarthPluginSetup.exe

Trả lời