PiMover II

PiMover II là cho phép bạn quản lý sử dụng PDA và thẻ nhớ, cung cấp tối đa dung lượng lưu trữ cùng với khả năng truy cập nhanh chóng vào các ứng dụng và dữ liệu, cho dù chúng được lưu ở đâu.

 PiMover II

Các tính năng chính:

  • Sắp xếp và mở dữ liệu trong folder
  • Hiển thị dữ liệu trên RAM và thẻ nhớ cắm ngoài
  • Di chuyển ứng dụng và dữ liệu giữa RAM và thẻ nhớ cắm ngoài
  • Tạo sổ địa chỉ trên thẻ nhớ để sắp xếp tốt hơn
  • Hiển thị dung lượng còn trống trên RAM, thẻ nhớ hoặc tổng số dung lượng, cho phép bạn quản lý tốt hơn
  • Hiển thị các file trên RAM và thẻ nhớ với cách đơn giản và dễ dàng: Lựa chọn hiển thị các folder trong cấu trúc hình cây. Lựa chọn hiển thị các file theo danh sách các icon, danh sách hoặc chi tiết
  • Quản lý các file có trên RAM và thẻ nhớ: Hỗ trợ các hoạt động quản lý file như Cut, copy, paste, move, Delete, Rename.

Link download : http://files.soft32.com/16/153930/3931/PiMoverII_v1.0.zip?s=xo2axLnk3bm5AmmPfT-utQt=1313544534ext=.zip

Trả lời