PilotEdit Lite

PilotEdit Lite la một công cụ hữu hiệu hỗ trợ người dùng chỉnh sửa các tài liệu văn bản, hex, XML, C/C++, HTML, PHP, Java, Javascript và Perl. Với nó, họ có thể hiệu chỉnh cả những tập tin lớn có dung lượng lên đến 400GB.

PilotEdit Lite

Ngoài ra, nó còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích, chẳng hạn như: làm nổi bật từ khóa và cú pháp, thao tác tìm kiếm và thay thế tiên tiến, tự động mã hóa văn bản, mã hóa hoặc giải mã tài liệu nhờ chuẩn AES 256 bit và một ứng dụng FTP/SFTP được tích hợp. Nhờ đó, cho phép bạn mở, chỉnh sửa, tải và upload các tập tin có dung lượng lớn trực tiếp sang hoặc từ một máy chủ FTP/SFTP.

Ngoài các tính năng chỉnh sửa văn bản ở trên, PilotEdit Lite còn đối chiếu và hợp nhất hai tập tin có dung lượng 100GB. Bạn cũng có thể phân loại, tim kiếm hoặc loại bỏ các dòng trùng lặp và trích xuất nội dung trên một file có dung lượng 1GB.

Bé Ngoan

Link download : http://www.pilotedit.com/uploads/PilotEdit_Lite_7.0.0.zip

Trả lời