PHTML Encoder for Mac

PHTML Encoder – chương trình tiện ích miễn phí được sáng lập bởi Sergey Repetov, với chức năng là mã hóa toàn bộ mã nguồn PHP trước khi phân phối chúng…

 Chương trình có giao diện đơn giản, trực quan, với tính năng mã hóa toàn bộ các đoạn mã nguồn ngôn ngữ PHP trước khi nhớ trực tiếp và dự án, vì PHTML Encoder được xây dựng trên nền tảng tương tác ngoài, nên có thể làm việc trên tất cả các máy tính và máy chủ có hỗ trợ PHP. Chương trình PHTML Encoder hỗ trợ giao diện dòng lệnh và GUI thông thường cho người dùng lựa chọn. Chương trình có thể mã hóa 1 đoạn code, hoặc cả 1 dự án tùy vào lựa chọn của người sử dụng. PHTML Encoder hoàn toàn không thể “nhìn thấy” bởi bất kỳ ai khác trừ người quản lý dự án, bên cạnh đó, chương trình có thể kết hợp được các đoạn mã bảo vệ và khóa các đoạn mã đó trên bất kỳ website nào.

Những chức năng chính của chương trình:

  • PHTML Encoder sử dụng các tác nhân được mã hóa toàn diện để bảo vệ các đoạn mã nguồn PHP
  • Người sử dụng có thể khóa hoặc mở khóa đối với các đoạn mã hóa đối với các đơn vị đã được xác nhận trước (như Web server) thông qua ID của hệ thống, vì vậy có thể đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống của bạn
  • Nếu cần, người sử dụng có thể mua mã nguồn chính thức của PHTML Encoder để tùy chỉnh với những nhu cầu của bạn với các thiết lập mặc định như mật mã, các tiền tố, nhân tố khởi tạo mặc định ban đầu
  • Tăng tốc độ xử lý và độ ổn định của chương trình

Giao diện chính của chương trình

(theo rssoftlab)

Link download : http://www.rssoftlab.com/phtmlenc63.zip

Trả lời