Photo3x2

Nếu bạn cần một phần mềm miễn phí, nhỏ gọn cho phép cắt ảnh theo yêu cầu (làm ảnh nền Desktop, tạo icon,…) thì Photo3x2 là một lựa chọn đúng đắn.

Photo3x2

Phần mềm cung cấp một phương pháp nhanh chóng để thay đổi tỉ lệ của hình ảnh (bằng cách cắt cúp (Crop) hình ảnh, không phải bằng cách thay đổi kích thước hoặc kéo căng ảnh). Hỗ trợ các loại tập tin: jpg, gif, bmp, ico, tif, WMF, png.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/Soft/2014/05/29/photo3x2_setup.zip

Trả lời