Phone Tracker for iOS

Phone Tracker for iOS là công cụ cho phép theo dõi vị trí của người dùng iPhone/iPad.

Với Phone Tracker, người dùng có thể theo dõi di chuyển của bạn bè, lũ trẻ, hoặc đồng nghiệp bằng iPhone của mình.

Ứng dụng là sự kết hợp giữa chức năng GPS của iPhone với bản đồ Internet cũng như những tính năng cập nhập của nền tảng iPhone 4.x.

Tính năng:

  • Định vị người dùng iPhone khác và xem di chuyển trong vòng 24 giờ trước đó
  • Hệ thống cho phép/từ chối người dùng iPhone khác theo dõi bạn
  • Tùy chọn GPS để giảm tuổi thọ pin
  • Quy trình đăng ký đơn giản

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/phone-tracker-for-iphones/id447442214?mt=8

Trả lời