Phonalyzr for Android

Phonalyzr sử dụng bản ghi cuộc gọi và tin nhắn SMS để hiển thị các biểu đồ và bản tóm tắt việc sử dụng, cho bạn một cái nhìn mới vào thói quen sử dụng điện thoại của bạn. Theo dõi số phút và việc sử dụng bằng cách sử dụng bản tóm tắt và 17 đồ thị, chẳng hạn như người gọi điện thoại, cuộc gọi nhỡ và những thông tin khác.

Phonalyzr có giao diện khá cơ bản, nhưng thống kê lại rất chi tiết và phong phú. Các loại thông tin như thông tin tổng quát, người gọi đến nhiều nhất, cuộc gọi nhỡ… được minh họa bằng 17 biểu đồ khác nhau.

Ứng dụng chỉ dành thống kê cuộc gọi và tin nhắn, không có tính năng thống kê truy cập Internet.

Phonalyzr for Android Phonalyzr for Android

Đặng Hương

Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonalyzrhl=vi

Trả lời