Peulot Heshbon

Peulot Heshbon là phần mềm miễn phí được thiết kế nhằm để nâng cao trình độ lên một bật đáng kể cho học sinh, sinh viên và bất cứ những ai yêu Toán học (phù hợp cho cả học sinh từ lớp 6 trở lên). Phần mềm này cung cấp tất cả các câu hỏi Toán học tiêu chuẩn tầm trung và đặt ra các câu hỏi nâng cao hơn để bạn thử sức mình. Bất cứ khi nào bạn kết thúc việc kiểm tra, kết quả sẽ được lưu lại trong phần mềm, vì thế bạn có thể so sánh với các kết quả rèn luyện ở những lần sau đó.

Peulot Heshbon

Giao diện của Peulot Heshbon rất đơn giản, tương tự như một máy tính mà bạn sử dụng trên máy tính. Có những lựa chọn khác nhau với các tab trên giao diện của phần mềm và bạn có thể bắt đầu kiểm tra bằng cách nhấn vào tùy chọn thích hợp. Giao diện chủ yếu là liên quan đến tính toán và tất cả các hoạt động trong lĩnh vực Toán học.

Peulot Heshbon

Hướng dẫn

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng phần mềm, bạn cần phải đăng ký tên và mật khẩu, vì phần mềm này luôn luôn yêu cầu ID người dùng và mật khẩu mỗi khi bạn mở nó. Ngoài ra còn có tab nhỏ xuất hiện trên màn hình của phần mềm đó là: Positive, Precise, Fragments, Percentage, Results.

Khi bạn click vào tab Positive, bạn có thể thấy các tùy chọn khác nhau như trừ, cộng, nhân, chia và các hoạt động ngẫu nhiên. Nếu bạn chọn “trừ” bạn sẽ phải đối mặt với một thử nghiệm liên quan đến phép trừ, tương tự như khi bạn click vào “cộng”, “nhân”, “chia” cũng vậy, bạn sẽ bắt đầu một bài kiểm tra liên quan đến việc bổ sung, lựa chọn, thách thức tương ứng.

Peulot Heshbon

Điểm đặt biệt nữa là, bất cứ khi nào bạn bắt đầu thách thức, bạn có thể hẹn giờ tự động để xem khả năng của mình đến đâu khi hết thời gian quy định. Các tùy chọn Option trong các tập tin cho phép bạn thay đổi tên và cập nhật ngôn ngữ được sử dụng trong phần mềm. Nếu bạn muốn xóa tất cả các tập tin và điểm số đã đạt được trước đó, trong tùy chọn Option bạn tìm đến Grades và loại bỏ chúng bằng cách bấm nút Remove.

Theo XHTT

Link download : http://peulotheshbon.codeplex.com/downloads/get/476548

Trả lời