Pentax K-5 Firmware For Mac

Phiên bản Firmware 1.12 là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac, giúp sửa lỗi liên quan đến vệt nhiễu xanh xuất hiện trên ảnh chụp bầu trời của Pentax K-5 với các cài đặt nhất định.

Phiên bản 1.12 giúp:

– Sửa lỗi các vệt nhiễu màu xanh xuất hiện trong các ảnh bầu trời với tính năng Astrotracer được kích hoạt.

– Khi gắn phụ kiện O-GPS1 cho định vị vệ tinh.

Pentax K-5 Firmware For Mac

Tuyết Mai

Link download : http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/K5_E112M.zip

Trả lời