Pentax K-5 Firmware

Phiên bản Firmware 1.12 sửa lỗi liên quan đến vệt nhiễu xanh xuất hiện trên ảnh chụp bầu trời của Pentax K-5 với các cài đặt nhất định.

Phiên bản 1.12 giúp:

– Sửa lỗi các vệt nhiễu màu xanh xuất hiện trong các ảnh bầu trời với tính năng Astrotracer được kích hoạt.

– Khi gắn phụ kiện O-GPS1 cho định vị vệ tinh.

Pentax K-5 Firmware

Tuyết Mai

Link download : http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/k5_e112w.EXE

Trả lời