PDFAutoCAD

Bạn có một tập tin PDF chứa thông tin hình ảnh và muốn chuyển đổi nó ra định dạng DWG hoặc DXF của AutoCad để xử lý. PDFAUTOCAD là một ứng dụng web miễn phí có khả năng như vậy, cho phép người dùng chuyển đổi hàng loạt tập tin PDF sang các định dạng DWG hoặc DXF, sau đó bạn có thể mở và chỉnh sửa nó trong AutoCad.

PDFAUTOCAD

Hướng dẫn

Quá trình chuyển đổi với PDFAUTOCADrất đơn giản theo hai bước sau. Trước tiên, bạn nhấn nút Browse để chọn tải lên tập tin PDF từ máy tính, nhấn liên kết Choose Another PDF để lấy tập tin khác. Sau khi đã có các tập tin cần chuyển đổi, bạn nhập địa chỉ email của mình vào hộp Step 2, và nhấp vào nút Send.

PDFAUTOCAD

Sau một vài phút, bạn sẽ nhận được một email với một liên kết download tập tin. Nhấp vào liên kết trong email của bạn để tải về tập tin. PDFAUTOCAD hiển thị một trang với nút Download your File nhấn vào nó và chỉ sau một vài giây, bạn sẽ có được tập tin DWG/DXF AutoCad của mình. Tập tin tải về sẽ được lưu thành file nén zip, bạn dùng Win Rar, Win Zip hay 7-zip để giải nén ra và sử dụng.

PDFAUTOCAD

Theo XHTT

Link download : http://www.pdftodxf.com/

Trả lời