PDF Combine

PDF Combine – Phần mềm hỗ trợ kết hợp nhiều file PDF với nhau

PDF Combine là một ứng dụng Windows cho phép kết hợp nhiều file PDF thành một file lớn hơn.

PDF Combine

Tính năng:

  • Không yêu cầu Adobe Acrobat
  • Tự động gỡ bỏ bảo vệ mật khẩu người dùng
  • Kết hợp trên 100 file PDF chỉ trong vài giây
  • Hỗ trợ thả và kéo

Bé Ngoan

Link download : http://www.pdfcombine.net/down/pdfcombine.exe

Trả lời