Pastebin

Pastebin đi kèm với một vài quảng cáo, vì vậy bạn có thể cảm thấy hơi phiền trước khi bạn nhìn thấy một số các tính năng bổ sung mang đến cho các đoạn văn bản. Nó là chuyên biệt hơn cho các lập trình và nhà phát triển, công cụ này cung cấp nhiều tùy chọn xổ xuống cho phép bạn thiết lập các cú pháp nổi bật cho các ngôn ngữ lập trình cụ thể. Tính năng mạnh mẽ nhất của Pastebin là nó cho phép bạn chọn thời gian hết hạn của đoạn văn bản được chia sẻ, do đó khả năng an ninh luôn được đảm bảo, bạn có thể chọn để giữ đoạn văn bản cho riêng mình hoặc chia sẻ với cộng đồng và có thể tạo ra đoạn văn bản nhiều như bạn muốn, với một vài hạn chế tùy ý.

Link download : http://pastebin.com/

Trả lời